User Image 2

טופס הרשמה - לימודי תעודה - שלוחה קרית אתא - פרטים אישיים

דילוג עד נקודת תוכן דף
פרטים אישיים הצהרה תשלום סיום הרשמה
* שדה חובה


מסלול לימודים

נא הקפד/י לבחור במסלול ובמועד הקורס המבוקש

פרטים אישיים

יש לציין מספר הכולל ספרת ביקורת, המספר צריך להיות בן 9 ספרות
       
יש לציין שם פרטי מלא כפי שרשום בתעודת הזהות
יש לציין שם משפחה מלא כפי שרשום בתעודת הזהות
סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX
נא צרף צילום תעודת זהות כולל הספח
סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX
צרף תמונת פנים בלבד!

כתובת מגורים

יש לציין רחוב ומספר בית כפי שמופיע בתעודת הזהות

פרטי התקשרות

הקפד לרשום גם את סימן המקף -

לידה ואזרחות